بزرگترین متهم تاریخ کسی است که نمی دونه قلبش واسه ی کی می تپه..................................متین ترین کلام:عشق جذاب ترین کلام:آشنایی پاک ترین کلام:وجدان تلخ ترین کلام:جدایی زشت ترین کلام:خیانت سخت ترین کلام:تنهایی بدترین کلام:بی وفایی..................................عمریست که ویران شده ام ساکت و سرد و پریشان شده ام تا تو آیی و مرا دریابی من اسیر شب طوفان شده ام..................................تو همان فرشته ای هستی که در بهار قدم می زنی و برگ درختان انتظار پاییز را می کشند تا جای پایت را بوسه بزنند..................................دوستت دارم نه به اندازه بارون آخه یه روزی بند میاد..................................تو خیلی آرزو داری و من یه آرزو و آن اینکه تو به تک تک آرزوهات برسی..................................هنوز در پی جراح زبردست می گردم تا سرنوشت من و تو را به هم پیوند بزنه..................................چه کنم تو سلطان جهانی و من درویش خرابات تو ارباب وفایی و من نوکر ارباب..................................شب رو دوست دارم چون تو دلش یه ماه دارهروز و دوست دارم چون تو دلش یه آفتاب داره

خودمو دوست دارم چون تو دلم تو رو دارم


دسته ها : پیامک
پنج شنبه پنجم 10 1387
X